KWS
   
 

Juurisato

Juurisato/hehtaari on riippuvainen eri tekijöistä.

Sadon suuruus riippuu esim.
Maaperästä
Sääolosuhteista
Ravinteiden ja veden saatavuudesta
Lajikkeiden sadontuottokyvystä. Tähän kasvinjalostaja voi vaikuttaa.

Optimaalinen juurikkaan kasvutiheys on 90 000 juurikasta hehtaarilla. Se mahdollistaa kasvupaikasta riippuen juurikkaiden 40- 100 tonnin hehtaarisadon.

Koska sokeria jalostetaan ainoastaan juuresta, listitään juurikkaat noston yhteydessä.

 


 
KWS