KWS
   
 

Tavoite

70-luvulle asti olivat korkea sato ja soveltuvuus lisääntyvään koneellistamiseen kasvinjalostuksen tärkeimpiä päämääriä.

80-luvulla saivat kasvin kestävyys tauteja ja tuhohyönteisiä vastaan, sekä kasvin jatkokäsittelylaadun parantaminen lisääntyvän merkityksen.

90- luvulla jalostuksen tavoitteet ovat lisääntyneet: ravintoaineiden parantaminen, soveltuvuus laajaperäiseen viljelyyn, sekä Non-Food tuotantoon. 

Katsaus jalostustavoitteisiin:

Sato

 • Sokerisato
 • Käyttökelpoinen energia
 • Jyväsato

Laatu

 • Käsiteltävyys
 • Ravintoarvo
 • Rehuarvo
 • Non-Food /Uusiutuvat luonnonvarat

Vastustuskyky

 • Taudit (sienet, virukset, bakteerit)
 • Tuholaiset (hyönteiset, ankeroiset)

Ravinteiden käytön hyötysuhde

 • Typpi
 • Fosfori

Viljelyominaisuudet

 • Pystyssä pysyvyys
 • Yksi-ituisuus
 • Kestävyys kukkavartisuutta vastaan

Tärkeät jalostusnäkökohdat

 • Kontrolloitu pölyttäminen

 
KWS