KWS
   
 

Sokerijuurikas- Jalostustavoitteet

Nykyisten sokerijuurikaslajikkeiden takana on yli 140 vuoden jalostustyö. Ne antavat viljelijöille hyviä satoja ja varmaa tulotasoa. KWS työskentelee monilla eri kansainvälisillä jalostustasoilla. Yksinomaan KWS:n Saksassa oleva lasihuoneala on yli 10 000 m2, 24 000 eristettyä kasvihuonetta pinta-alaltaan 80 hehtaaria ja yli 30 000 itsepölytteistä risteytystä.

Jo 60-luvulla aloitettiin intensiivinen sokerijuurikkaan hybridijalostus.

Tärkeimmät jalostustavoitteet ovat:

  • Sato
  • Ominaisuuksien säilyminen
  • Laatu

Tieteellinen edistyminen mahdollistaa erikoistumisen ja keskittymisen:

  • Uusiin kestävyysominaisuuksiin
  • Uusiin laatuominaisuuksiin

Parantuneista fysiologisista ominaisuuksista johtuen jalostettavien ominaisuuksien lukumäärä kasvaa koko ajan. Esimerkiksi juurikkaalla niitä on tällä hetkellä n. 25.

Perinnöllisten menetelmien ansiosta odotetaan uusia kestävyysominaisuuksia. On myös mahdollista käyttää juurikkaan korkeaa sadontuottokykyä, juurikkaanviljelyn kehittyneitä tuotantomenetelmiä sekä sokeritehtaiden teknologiaa myös muiden aineiden kuin sokerin tuotantoon. Tämä kasvin biologisen systeemin jatkuva tutkiminen eteenkin juurikkaan korkea yhteyttämiskyky avaa horisonttiin uusia mahdollisuuksia.


 
KWS